Lớp Học

MS: 50012
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Tam Trinh, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Mức lương: 150,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 3, 5, 19H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Fanpage
MS: 50011
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán - Lý - Hóa
Địa chỉ: KĐT Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội
Mức lương: 150,000 Đồng/buổi
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 2, 3, 4, CN, 18H CHỌN 3B
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Fanpage