Lớp Học

MS: 50484
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: KĐT Việt Hưng, Long Biên, TP Hà Nội
Mức lương: 150,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: Sv nữ kinh nghiệm
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50500
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Vinhomes riverside Long Biên, TP Hà Nội
Mức lương: 350,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: Gv nữ kinh nghiệm
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50508
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, TP Hà Nội
Mức lương: 400,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: Gv kinh nghiệm ôn chuyên
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50536
Lớp đã có gia sư
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, TP. Hà Nội
Mức lương: 350,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: Gv nữ kinh nghiệm ôn vào trường CVA
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50538
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Tô Hiệu, Hà Đông, TP Hà Nội
Mức lương: 150,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: Sv nữ kinh nghiệm
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50537
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Mức lương: 350,000 Đồng/buổi
Số buổi: 1 buổi (3h)
Thời gian: Sắp xếp
Yêu cầu: Gv giỏi kinh nghiệm ôn 9 vào 10
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50382
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán + Tiếng Việt
Địa chỉ: 144/71 Tân Ấp, Ba Đình, TP. Hà Nội
Mức lương: 120,000 Đồng/buổi
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: Sv nghiêm khắc, có phương tiện đi lại
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50516
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Toán + Tiếng Việt
Địa chỉ: Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội
Mức lương: 200,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: SV sư phạm năm 3, 4
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50530
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Toán + Tiếng Việt
Địa chỉ: Mipec Long Biên, TP Hà Nội
Mức lương: 250,000 Đồng/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sắp Xếp
Yêu cầu: GV kinh nghiệm, nghiêm khắc
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook
MS: 50289
Lớp đang cần gia sư
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Vật lý
Địa chỉ: Ngọc Thụy, Long Biên, TP. Hà Nội
Mức lương: 180,000 Đồng/buổi
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Sắp xếp
Yêu cầu: Sinh viên kinh nghiệm
Liên hệ: 0984.454.328 or Nhắn tin Facebook