Học Tập

30+ Gia Sư Quận Cầu Giấy Tốt Nhất Giá Từ 120-300K Một Buổi

1. Đào Mai Phương <daop9982@gmail.com>
Số điện thoại: 0363283xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Sp hoá học
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán hoá
Gia sư dạy lớp: 1,2,3,4,5,6
Quận/Huyện: Cầu giấy

2. Đào Trần Khánh Ly <daotranly@gmail.com>
Số điện thoại: 0943178xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng anh
Gia sư dạy lớp: 1 – 6
Quận/Huyện: Cầu Giấy

3. Lê Ngọc Anh <ngoc.anh14786@gmail.com>
Số điện thoại: 0906076xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: ĐHSP Hà Nội
Chuyên ngành: Văn
Nghề nghiệp hiện tại: Giáo viên THCS
Gia sư dạy môn: Văn
Gia sư dạy lớp: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Cầu Giấy

4. Nguyễn Huyền <thanhhuyen11102k2@gmail.com>
Số điện thoại: 0981964xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – ĐHQG
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nghề nghiệp hiện tại: SINH VIÊN
Gia sư dạy môn: TOÁN.HÓA
Gia sư dạy lớp: 6 – 12
Quận/Huyện: CẦU GIẤY

5. Nguyễn Thu Trang <tranghdbn@gmail.com>
Số điện thoại: 0346730xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học thương mại
Chuyên ngành: Logistics chuỗi quản lý cung ứng
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, Hóa, Anh
Gia sư dạy lớp: Lớp 8,9,10,11
Quận/Huyện: Cầu giấy

6. Nguyễn Hải Thủy <haithuy20102002@gmail.com>
Số điện thoại: 0796098xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Học viện báo chí và tuyên truyền
Chuyên ngành: Báo truyền hình
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Gia sư dạy môn: ngữ văn
Gia sư dạy lớp: tiểu học, cấp 2, cấp 3
Quận/Huyện: quận Cầu giấy

7. Phạm Đức Nghĩa <mpdn99@gmail.com>
Số điện thoại: 0971026xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành: Tin học và kĩ thuật máy tính
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: 1,2,3,4,5,6
Quận/Huyện: Cầu Giấy

8. Cao dương hoàng anh <hoanganhcaoduong@gmail.com>
Số điện thoại: 0911420xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: đại học ngoại thương
Chuyên ngành: kinh doanh quốc tế
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Gia sư dạy môn: toán lí hoá
Gia sư dạy lớp: 11,12
Quận/Huyện: cầu giấy

9. Đô Trung Vĩnh <trungvinhsangson18@gmail.com>
Số điện thoại: 0862389xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: ĐH Sư Phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Sinh học
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên ĐH sư phạm Hà Nội
Gia sư dạy môn: Sinh toán hóa
Gia sư dạy lớp: Môn toán : lớp 1 đến lớp 6, môn hóa lớp 12 môn sinh: lớp 6 đến lớp 12
Quận/Huyện: Xuân Thủy Cầu Giấy

10. Nguyễn Duy Hải <haiho77@yahoo.com>
Số điện thoại: 0858812xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Bách Khoa
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên năm 4
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: Từ lớp 1 đến lớp 9
Quận/Huyện: Cầu Giấy

11. Phạm Phương Hoa <phamhoa291100@gmail.com>
Số điện thoại: 0358846xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học quốc gia hà nội
Chuyên ngành: luật kinh doanh
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Gia sư dạy môn: toán + tiếng việt
Gia sư dạy lớp: cấp 1
Quận/Huyện: cầu giấy

12. Ngô Hiền Anh <hienanh77777@gmail.com>
Số điện thoại: 0926212xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Thương mại
Chuyên ngành: Mar and log
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Ngữ văn
Gia sư dạy lớp: 10 – 11 – 13
Quận/Huyện: Cầu giấy

13. Vũ Nguyễn Hương Huyền <huongnguyen22380@gmail.com>
Số điện thoại: 0915666xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Thương Mại
Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nghề nghiệp hiện tại:
Gia sư dạy môn: Toán, Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Quận/Huyện: Quận Cầu Giấy

14. Cao Hồng Nga <nga772735@gmail.com>
Số điện thoại: 0359220xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, Ngữ Văn
Gia sư dạy lớp: 1 – 7
Quận/Huyện: Cầu Giấy

15. Phạm Lân Hải <seal.plh@gmail.com>
Số điện thoại: 0384486xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chuyên ngành: Hệ thống nhúng thông minh và IoT
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán và Vật lý
Gia sư dạy lớp: từ lớp 1 đến lớp 11
Quận/Huyện: Cầu Giấy

16. Vũ Minh Ngọc <ngocminhvu871@gmail.com>
Số điện thoại: 0904889xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học ngoại thương
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Văn, anh
Gia sư dạy lớp: Cấp 1, cấp 2, cấp 3 (văn)
Quận/Huyện: Cầu Giấy

17. Bùi Hồng Xuyến <buihongxuyen2002@gmail.com>
Số điện thoại: 0906194xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Học Viện Ngân Hàng
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: 8,9,10,11
Quận/Huyện: Cầu Giấy

18. Nguyễn Thị Thanh Huyền <thanhhuyen11102k2@gmail.com>
Số điện thoại: 0981964xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học công nghệ, ĐHQGHN
Chuyên ngành: công nghệ thông tin
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Gia sư dạy môn: toán, hóa
Gia sư dạy lớp: 6,7,8,9,10,11,12
Quận/Huyện: cầu giấy

19. Phạm Thu Minh <screensignal@gmail.com>
Số điện thoại: 0974579xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN
Chuyên ngành: Ngồn ngữ Anh
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: 9, 10, 11, 12, Ôn thi đại học
Quận/Huyện: Cầu Giấy

20. Hoàng thị thuỳ trang <Hoangkim17032002@gmail.com>
Số điện thoại: 0392847xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học sư phạm hà nội
Chuyên ngành: Toán học
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: 12
Quận/Huyện: Quận cầu giấy

21. Hương Nguyễn <thuhuongng216@gmail.com>
Số điện thoại: 0835363xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Boston University ( Mỹ)
Chuyên ngành: Marketing
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: 3,4,5,6
Quận/Huyện: Cầu Giấy

22. Hoàng Thị Thùy Linh <Hoangthuylinh67hnue@gmail.com>
Số điện thoại: 0366387xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Lịch sử
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên năm 4
Gia sư dạy môn: Lịch sử, Tiểu học
Gia sư dạy lớp: Lớp 1 – 2 – 3 – 4
Quận/Huyện: Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy

23. Nguyễn Trí Đức Anh <ducanhnguyen25122001@gmail.com>
Số điện thoại: 0768078xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Thương mại
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Gia sư dạy môn: Anh
Gia sư dạy lớp: từ lớp 6 trở lên
Quận/Huyện: Cầu giấy

24. Trần Minh Quân <tmquan1110@gmail.com>
Số điện thoại: 0364173xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: ĐH Ngoại thương
Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Trung
Gia sư dạy lớp: 6 – 9
Quận/Huyện: Cầu Giấy

25. Nguyễn Lan Hương <lanhuong02052001@gmail.com>
Số điện thoại: 0344562xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Quận/Huyện: Cầu Giấy

26. Nguyễn phước thái <nguyenpthai1995@gmail.com>
Số điện thoại: 0336833xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: ICTU
Chuyên ngành: IT
Nghề nghiệp hiện tại: DEV
Gia sư dạy môn: Lập trình cơ bản
Gia sư dạy lớp: Các lớp
Quận/Huyện: Cầu Giấy và các quận lân cận

27. Nguyễn Phương Anh <phuonganh220502@gmail.com>
Số điện thoại: 0943243xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Ngoại ngữ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung CLC
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: Cấp 2, cấp 3, sinh viên, người đi làm
Quận/Huyện: Cầu Giấy

28. Nguyễn Khánh Nga <nga0292001@gmail.com>
Số điện thoại: 0859720xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Học viện báo chí và tuyên truyền
Chuyên ngành: Ngành truyền thông
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, văn
Gia sư dạy lớp: Mẫu giáo, tiểu học, cấp hai
Quận/Huyện: Quận Cầu Giấy

29. Lưu Trần Mỹ Linh <ltml080202@gmail.com>
Số điện thoại: 0865851xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Học Viện Tài Chính
Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: 4,5,6,7,8
Quận/Huyện: Cầu Giấy

30. Vũ Minh Ngọc <mngoc.vk15.002@gmail.com>
Số điện thoại: 0904889xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Ngoại Thương
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên năm nhất
Gia sư dạy môn: Ngữ văn, tiếng anh
Gia sư dạy lớp: Lớp 1 đến lớp 8
Quận/Huyện: Cầu Giấy

31. Hoàng Thị Thu hoài <hoangthuhoai20042002@gmail.com>
Số điện thoại: 0397858xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Quốc gia
Chuyên ngành: Toán học
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, lí, hoá, văn, sử, địa
Gia sư dạy lớp: Cấp1, cấp 2
Quận/Huyện: Cầu giấy

32. Lê Thị Phương Anh <Hanshincool@gmail.com>
Số điện thoại: 0354527xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Văn anh
Gia sư dạy lớp: Tiểu học trung học cơ sở
Quận/Huyện: Cầu giấy

33. Nguyễn Quốc Huy <huyozil2507@gmail.com>
Số điện thoại: 0793228xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quận/Huyện: Cầu Giấy

34. Đào Hoàng Long <jamessocute2711@gmail.com>
Số điện thoại: 0859505xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: 6 – 12
Quận/Huyện: Cầu Giấy

35. Lê Thị Thu Phương <phuongphuong8823@gmail.com>
Số điện thoại: 0969913xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Việt Pháp
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Nghề nghiệp hiện tại: Học sinh
Gia sư dạy môn: Toán, Lý
Gia sư dạy lớp: 6,7,8,9,10,11,12
Quận/Huyện: Cầu Giấy