Học Tập

Đội Ngũ Gia Sư Quận Ba Đình Giỏi Giá Từ 120-300K Buổi

1. Vũ Hải Khánh <haikhanh6666@gmail.com>
Số điện thoại: 0945662xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Luật Hà Nội
Chuyên ngành: Luật Thương mại quốc tế
Nghề nghiệp hiện tại:
Gia sư dạy môn: Toán, Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: Đã có kinh nghiệm dạy lớp 3, lớp 6
Quận/Huyện: Ba Đình

2. Ve Nguyen Van <ngvanve@gmail.com>
Số điện thoại: 0912153xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: ĐHSP Hà Nội
Chuyên ngành: Toán
Nghề nghiệp hiện tại: dạy học
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: từ lớp 6 đến lớp 12
Quận/Huyện: Ba đình

3. Đinh Thị Sơn <Dinhthanhson1968@gmail.com>
Số điện thoại: 0914895xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Toán
Nghề nghiệp hiện tại: THCS Thăng Long Ba Đình Hà Nội
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: 6, 7, 8
Quận/Huyện: Ba Đình

4. Tạ Hoàng Tú <tutahoang0812@gmail.com>
Số điện thoại: 0869345xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: đại học ngoại thương
Chuyên ngành: quản trị kinh doanh
Nghề nghiệp hiện tại: sunh viên
Gia sư dạy môn: tiếng anh – anh văn
Gia sư dạy lớp: tiểu học lớp 6 7 8 10 11
Quận/Huyện: ba đình hà nội

5. Phạm Khanh <khanhlqdtq@gmail.com>
Số điện thoại: 0866044xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Học viện tài chính
Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: Lớp 1, 2, 3, 4, 5
Quận/Huyện: Đống Đa, Ba Đình

6. Đỗ Đặng Hà Thu <dodanghathu06102001@gmail.com>
Số điện thoại: 0397557xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Thương Mại
Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng anh – Toán – Tiếng Việt
Gia sư dạy lớp: Cấp 1
Quận/Huyện: Ba Đình – Hoàn Kiếm – Tây Hồ

7. Nguyễn Duy Quang <Quangnguyenduy927@gmail.com>
Số điện thoại: 0868119xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: Từ lớp 1 đến lớp 12
Quận/Huyện: Ba Đình

8. Dương Thảo Linh <nanamimixx@gmail.com>
Số điện thoại: 0963713xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Quốc Gia
Chuyên ngành: Khoa Luật
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên
Gia sư dạy môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Gia sư dạy lớp: cấp 1, cấp 2
Quận/Huyện: Ba Đình

9. Trịnh Thùy Linh <thuylinh.ttpt@gmail.com>
Số điện thoại: 0988307xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: đã tốt nghiệp
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
Nghề nghiệp hiện tại: công chức
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh, tiếng Trung
Gia sư dạy lớp: Trung học cơ sở, ôn thi HSK3
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy

10. Tống Mỹ Ngọc <tongmyngoc002@gmail.com>
Số điện thoại: 0333877xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: University of Liverpool
Chuyên ngành: Kinh tế
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Kinh tế, Tiếng Anh, Toán(cơ bản)
Gia sư dạy lớp: 1-12
Quận/Huyện: Ba Đình

11. Lê Thị Phương Thảo <lethao070901@gmail.com>
Số điện thoại: 0985394xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Học viện tài chính
Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, văn, anh, hoá
Gia sư dạy lớp: 1-7
Quận/Huyện: Ba Đình

12. Hoàng Thị Thanh Hiền <thanhhien22112002@gmail.com>
Số điện thoại: 0356950xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Thương Mại
Chuyên ngành: Thương Mại Điện Tử
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viêm
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: 12
Quận/Huyện: Ba Đình

13. Le mai huong <maihuong65@yahoo.com>
Số điện thoại: 9385317xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: DAI HOC SU PHAM HA NOI 1
Chuyên ngành: Toan
Nghề nghiệp hiện tại: Đã nghỉ huu
Gia sư dạy môn: Toan
Gia sư dạy lớp: 10 11 12
Quận/Huyện: Ba đình hà noi

14. Trịnh Khánh Linh <trinhkhanhlinh0915@gmail.com>
Số điện thoại: 0395665xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Dược Hà Nội
Chuyên ngành: Dược học
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, Hóa, Tiếng Việt
Gia sư dạy lớp: Lớp 1đến lớp 5, lớp 6, 7, 8, 10, 11
Quận/Huyện: Ba Đình

15. Nguyễn thành đạt <thandat01@gmail.com>
Số điện thoại: 098467xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học thăng long
Chuyên ngành: Ngôn ngữ nhật
Nghề nghiệp hiện tại: Barista
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: Lớp 1-2-3-4-5
Quận/Huyện: Quận ba đình

16. Ngô Thế Hòa <thehoa1357@gmail.com>
Số điện thoại: 0981540xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Học viện kỹ Thuật Quân sự
Chuyên ngành: Cơ khí
Nghề nghiệp hiện tại: Bộ đội
Gia sư dạy môn: Toán, lý, hoá
Gia sư dạy lớp: Các lớp
Quận/Huyện: Ba đình

17. Nguyễn Đỗ Quyên <doquyen134@gmail.com>
Số điện thoại: 0988723xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Quan hệ công chúng (PR – Truyền thông)
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Việt, Văn
Gia sư dạy lớp: Cấp 1, cấp 2
Quận/Huyện: Ba Đình

18. Nguyễn Công Hoàng <nguyenconghoang3010@gmail.com>
Số điện thoại: 0983279xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên
Gia sư dạy môn: Hoá học, Toán học
Gia sư dạy lớp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Quận/Huyện: Ba Đình

19. Mai Quỳnh <haibaraai10024869@gmail.com>
Số điện thoại: 0582485xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học thủ đô Hà Nội
Chuyên ngành: Logistic
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: Tiểu học
Quận/Huyện: Ba đình

20. Lê Ngọc Mai <ngocmaiyt123@gmail.com>
Số điện thoại: 0364524xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Học Viện Ngân Hàng
Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên
Gia sư dạy môn: Văn Sử Địa
Gia sư dạy lớp: Tiểu học và trung học ciw sở môn Văn.ôn thi Đại học môn Văn Sử địa
Quận/Huyện: Thanh Xuân., Đống Đa.Ba Đình

21. Đinh Thị Sơn <dinhthanhson1968@gmail.com>
Số điện thoại: 0914895xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành: Toán
Nghề nghiệp hiện tại: Giáo viên
Gia sư dạy môn: Toán
Gia sư dạy lớp: 6, 7, 8
Quận/Huyện: Ba Đình

22. Phạm Hà Giang <Phgnnad@gmail.com>
Số điện thoại: 0886683xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Luật
Chuyên ngành: Ngôn ngữ
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Văn, Toán, Anh
Gia sư dạy lớp: Tất cả
Quận/Huyện: Ba Đình

23. Nguyễn Thị Mai Thu <thunguyenmai1958@gmail.com>
Số điện thoại: 0979066xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Hà nội
Chuyên ngành: Tiếng Pháp
Nghề nghiệp hiện tại: Giáo viên tự do
Gia sư dạy môn: Tiếng Pháp
Gia sư dạy lớp: Các cấp, các trình độ
Quận/Huyện: Quận Ba Đình

24. Trần Thị Ngọc Diệp <tndiep75@gmail.com>
Số điện thoại: 0902028xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Ngoại ngữ
Chuyên ngành: Tiếng Anh
Nghề nghiệp hiện tại: Giáo viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: 1-12
Quận/Huyện: Ba Đình

25. Lê hà phương <naomi14800@gmail.com>
Số điện thoại: 0799001xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại Học Thăng Long
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên năm 3
Gia sư dạy môn: Tiếng anh
Gia sư dạy lớp: Tiểu học
Quận/Huyện: Ba Đình

26. Ngô Quang Bảo <nqb1312@gmail.com>
Số điện thoại: 0859293xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: State University of New York at Buffalo
Chuyên ngành: Tâm lý + Kinh tế
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: cấp THCS đổ lên
Quận/Huyện: Ba Đình

27. Pham thị Liên <lienpham1968@gmail.com>
Số điện thoại: 0963064xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM vinh
Chuyên ngành: HÓA HỌC
Nghề nghiệp hiện tại: Đã nghỉ hưu
Gia sư dạy môn: Hóa,
Gia sư dạy lớp: 9, 10, 11, 12
Quận/Huyện: Ba Đình

28. Nguyen Thi My Linh <nguyenquanghai0612@gmail.com>
Số điện thoại: 0343878xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học giáo dục
Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán văn sử
Gia sư dạy lớp: Cấp 1 cấp 2
Quận/Huyện: Ba Đình

29. Lưu Vân Hương <huongvanluu2420@gmail.com>
Số điện thoại: 086 9225xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh Doanh Quốc Tế
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Tiếng Anh
Gia sư dạy lớp: Tất cả (tốt hơn nếu là cấp 2 đổ xuống)
Quận/Huyện: BaĐình

30. Vũ thị phượng <vuphuong19966371@gmail.com>
Số điện thoại: 0945896xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học giao thông vạn tải hà nội
Chuyên ngành: Kế toán
Nghề nghiệp hiện tại: Kế toán
Gia sư dạy môn: Toán, tiếng việt
Gia sư dạy lớp: Cấp 1 lớp 6-8
Quận/Huyện: Ba đình

31. Trần Mai Phương <maiiphuongg20@gmail.com>
Số điện thoại: 0829674xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Luật Hà Nội
Chuyên ngành: Luật
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên năm 3
Gia sư dạy môn: Toán, tiếng Việt tiểu học, ngữ văn cấp 2
Gia sư dạy lớp: Tiểu học, cấp 2
Quận/Huyện: Ba Đình

32. Nguyễn Thu Quỳnh <quynh.punl.01@gmail.com>
Số điện thoại: 0961883xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Gia sư dạy môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt
Gia sư dạy lớp: 1, 2, 3, 4, 5
Quận/Huyện: Ba Đình

blank