Học Tập

15+ Gia Sư Đại Học Y Hà Nội giỏi giá từ 120-180k buổi

Cập nhật danh sách gia sư Trường Đại Học Y Hà Nội có điểm đầu vào >9 điểm mỗi môn. Chuyên dạy kèm tại nhà Toán, Hóa, Sinh giỏi… với học phí từ 120-180k buổi (1,5 hoặc 2 tiếng)! Cụ thể:

1. Ngô Trần Uyên Nhi <ngonhi.kt27@gmail.com>
Số điện thoại: 0962947xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Sinh học
Có thể dạy lớp: 6-12
Quận/Huyện: Đống Đá

2. Thái Thị Ngọc <thaingocviet25@gmail.com>
Số điện thoại: 0936266xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Xét nghiệm
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Hóa
Có thể dạy lớp: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quận/Huyện: Đống Đa

3. Vũ Minh Thành <vuminhthanh1102@gmail.com>
Số điện thoại: 0333353xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Có thể dạy môn: Toán Lý Hóa Sinh Tin Công nghệ
Có thể dạy lớp: 6 7 8 9 10 11
Quận/Huyện: Đống Đa

4. Trần Hoàng Minh <minhflo1306@gmail.com>
Số điện thoại: 0961307xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Trường Đại Học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sĩ Răng Hàm Mặt
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán Lý Hoá Sinh
Có thể dạy lớp: 1 đến 12
Quận/Huyện: Thanh Xuân

5. Lê Hà My <lehamylqd@gmail.com>
Số điện thoại: 0964995xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: Đại Học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Y Đa Khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Sinh, Toán
Có thể dạy lớp: Sinh tất cả các lớp, Toán 6, 7, 8
Quận/Huyện: Đống Đa

6. Trịnh minh nguyễn <Nguyen23122003@gmail.com>
Số điện thoại: 0353300xxx
Giới tính: Nam
HọcTrường: Đại học y hà nội
Chuyên ngành: Y đa khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, hoá, sinh, tiếng anh
Có thể dạy lớp: Từ lớp 6 đến lớp 12, có thể cả lớp 4, 5
Quận/Huyện: Hà đông

7. Trần Hoài Thu <Trankien.ktp@gmail.com>
Số điện thoại: 0902126xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: Đại học Y khoa Hà Nội
Chuyên ngành: Nghành Y
Nghề nghiệp hiện tại: Giáo viên lớp 3
Có thể dạy môn: Toán
Có thể dạy lớp: 3
Quận/Huyện: Hà Đông

8. Nguyễn Đức Hải <duchai.nguyen.hmu@gmail.com>
Số điện thoại: 0345992xxx
Giới tính: Nam
HọcTrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Bác sĩ
Có thể dạy môn: Toán
Có thể dạy lớp: Dạy Toán của cả 3 cấp – Ưu tiên HSG và lớp chuyên Toán
Quận/Huyện: Duy Tiên – Hà Nam

9. Nguyễn Văn Hoàn <hoan2001100@gmail.com>
Số điện thoại: 0941785xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Y khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán-Hóa-Sinh
Có thể dạy lớp: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Quận/Huyện: Đống Đa

10. Nguyễn Minh Hoàn <nguyenminhhoan0712@gmail.com>
Số điện thoại: 0372743xxx
Giới tính: Nam
HọcTrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Y Khoa
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Có thể dạy môn: toán, lí, hóa, sinh
Có thể dạy lớp: cấp 1, 2, 3
Quận/Huyện: Đống Đa

11. Nguyễn Thị Cẩm Tú <nguyencamtuyt@gmail.com>
Số điện thoại: 0923045xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sĩ Y học dự phòng
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên Y1
Có thể dạy môn: Dạy môn Toán và Tiếng Việt
Có thể dạy lớp: Dạy từ lớp 2-4
Quận/Huyện: Quận Đống Đa

12. đặng khánh linh <dangkhanhlinh123321@gmail.com>
Số điện thoại: 0971436xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: đại học y hà nội
Chuyên ngành: y đa khoa
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Có thể dạy môn: toán hóa sinh
Có thể dạy lớp: tất cả các lớp
Quận/Huyện: quận hoàng mai

13. Phạm Ngọc Mai <maiphamngoc2204@gmail.com>
Số điện thoại: 0329877xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: Đại học y Hà Nội
Chuyên ngành: Kĩ Thuật xét nghiệm y học
Nghề nghiệp hiện tại: Học sinh
Có thể dạy môn: Toán
Có thể dạy lớp: Lớp 8, lớp 3
Quận/Huyện: Đống Đa

14. Trần Tiến Thành <trantienthanhchl1619@gmail.com>
Số điện thoại: 0906118xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: RHM
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Hóa, Sinh, Tiếng Việt
Có thể dạy lớp: Từ lớp 1 đến lớp 12
Quận/Huyện: Đống Đa

15. lương thùy linh <luongthuylinh2402@gmail.com>
Số điện thoại: 0562970xxx
Giới tính: Nữ
Học Trường: đại học y hà nội
Chuyên ngành: y khoa
Nghề nghiệp hiện tại: sinh viên
Có thể dạy môn: toán, hóa, sinh
Có thể dạy lớp: từ cấp 2 đến cấp 3
Quận/Huyện: đống đa, hà nội

16. Bùi Thị ThúyHoà <buidat543@gmail.com>
Số điện thoại: 0964932xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Y khoa (Bác sĩ Đa Khoa)
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Tiếng Anh
Có thể dạy lớp: Tiểu học
Quận/Huyện: Đống Đa

17. Phạm Minh Hiếu <minhhieu09898@gmail.com>
Số điện thoại: 0354601xxx
Giới tính: Nam
HọcTrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Hóa, Sinh
Có thể dạy lớp: 10, 11, 12
Quận/Huyện: Đống Đa

18. Lê Thị Minh Châu <leminhchau2374@gmail.com>
Số điện thoại: 0986578xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sĩ Y Khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Hóa
Có thể dạy lớp: Tiểu học, THCS, THPT
Quận/Huyện: Quận Thanh Xuân

19. Nguyễn Thị Phượng <Truongplayboy@gmail.com>
Số điện thoại: 0522107xxx
Giới tính: Nữ
HọcTrường: Đại học y hà nội
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán
Có thể dạy lớp: Lớp 7 8 9
Quận/Huyện: Thanh liêm hà nội

20. Nguyễn Hùng Bách <nguyenhungbach191001@gmail.com>
Số điện thoại: 0358165xxx
Giới tính: Nam
Học Trường: Đại học y hà nội
Chuyên ngành: Đa khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán hóa sinh
Có thể dạy lớp: Cấp2 cấp3
Quận/Huyện: Trung tự

21. Đinh Hồng Ngọc <dinhongoc071203@gmail.com>
Số điện thoại: 0398701xxx
Giới tính: Nữ
Họctrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Y Khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Sinh học
Có thể dạy lớp: Đối với môn toán: lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đối với môn Sinh học: lớp 8, 9, 10, 11
Quận huyện: Đống Đa

22. Cao Kim Ngân <ngangstn5b321@gmail.com>
Số điện thoại: 0345911xxx
Giới tính: Nữ
Họctrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Bác sĩ Y Khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán Hoá Sinh Tiếng Anh
Có thể dạy lớp: Tiểu học và cấp 2
Quận huyện: Đống Đa

23. Thu Hường <tathithuhuong080723@gmail.com>
Số điện thoại: 0971895xxx
Giới tính: Nữ
Học trường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Xét nghiệm
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên
Có thể dạy môn: Toán
Có thể dạy lớp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quận huyện: Đống Đa

24. Hoàng Thị Minh Giang <hoangthiminhgiang10022002@gmail.com>
Số điện thoại: 0372822xxx
Giới tính: Nữ
Họctrường: Trường Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Sinh học
Có thể dạy lớp: Toán từ 1 đến 7, Sinh dạy lớp 9, 12( dạy ở mức điểm 8, 5 đổ xuống, có thể dạy hơn)
Quận huyện: Đống Đa

25. Trịnh Tiến Đức <trinhtienduc2003@gmail.com>
Số điện thoại: 0865653xxx
Giới tính: Nam
Học trường: Đại học y Hà Nội
Chuyên ngành: y khoa
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán, Hóa, Sinh
Có thể dạy lớp: Lớp 6 – lớp 12
Quận huyện: Cầu Giấy

26. Nguyễn Thị Chúc Mai <nguyenthichucmai27012003@gmail.com>
Số điện thoại: 0963468xxx
Giới tính: Nữ
Học trường: Trường Đại Học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Xét nghiệm y học
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán
Có thể dạy lớp: Lớp 2-5
Quận huyện: Đống đa

27. Trần Thị Thúy <tranthithuythanh26092002@gmail.com>
Số điện thoại: 0866091xxx
Giới tính: Nữ
Họctrường: Đại học Y Hà Nội
Chuyên ngành: Cử nhân Y tế công cộng
Nghề nghiệp hiện tại:
Có thể dạy môn: Toán, Tiếng Việt
Có thể dạy lớp: Cấp 1 và cấp 2 (chương trình cơ bản)
Quận huyện: Thanh Xuấn

28. Tăng Mỹ Linh <linlinh083@gmail.com>
Số điện thoại: 0398377xxx
Giới tính: Nữ
Họctrường: Đại học Y Hà Nôi
Chuyên ngành: Y tế công cộng
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Có thể dạy môn: Toán
Có thể dạy lớp: Lớp 6, 7, 8
Quận huyện: Gia lâm

blank